Klachten

Wij doen ons uiterste best om zorg van goede kwaliteit efficiënt te leveren. We streven naar duidelijke informatie aan én goede communicatie met onze patiënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en dat je teleurgesteld bent of niet tevreden. Dan zijn er meerdere mogelijkheden om een klacht te melden en op te lossen:

Hilde van Heck is onze Klachtenfunctionaris. Zij kan voor jou:

Je kunt de Klachtenfunctionaris bereiken door een brief te sturen naar klachtenfunctionaris@ellesie.nl. In de brief vermeld je:

Jouw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op. Zij brengt alleen met jouw toestemming de klacht onder de aandacht van de betrokkene(n). Alle medewerkers van de kliniek, dus ook de klachtenfunctionaris, zijn verplicht tot geheimhouding. Jouw gegevens worden pas aan derden beschikbaar gesteld als jij daar mondeling of schriftelijk toestemming voor geeft. De klachten worden altijd ter verbetering van de patiëntenzorg besproken.

Het indienen van een klacht heeft vanzelfsprekend geen negatieve gevolgen voor het verloop van jouw behandeling. Zie voor verdere informatie ons klachtenregelement.