Kwaliteit en veiligheid

Professionals ; codes en richtlijnen

Onze gynaecologen zijn lid van de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie). Codes en richtlijnen van deze beroepsvereniging worden door ons gevolgd.

Covid maatregelen

Binnen Ellesie gelden diverse maatregelen om verspreiding en besmetting met het coronavirus te beperken. Wij volgen hierin de (aangescherpte) kabinetsbesluiten en RIVM adviezen nauwgezet.

BELANGRIJK:

Heeft u – op dit moment of in de afgelopen 24 uur- last van (milde) verkoudheidsklachten of griepverschijnselen zoals niezen, keelpijn, loopneus, hoesten, het verlies van reuk/smaak of verhoogde temperatuur? Blijf dan thuis, laat uzelf testen, ziek uit en kom niet naar de kliniek. Wanneer iemand in uw huishouden last heeft van koorts of benauwdheid geldt dat iedereen in het huishouden thuis moet blijven.

Vanaf 26 juni 2021 geldt er géén mondkapjesplicht binnen onze kliniek. Mocht u het echter prettiger vinden om een mondkapje te dragen en wilt u ook dat onze medewerkers dit doen in uw bijzijn kunt u dit aangeven en zullen wij deze wens respecteren. Wij verwachten eveneens als een van onze medewerkers aan u vraagt om een mondkapje te dragen deze wens te respecteren door een mondkapje te dragen.  Voor de volledigheid willen wij u er op wijzen dat de 1,5 meter afstand binnen onze kliniek, waar mogelijk, gehandhaafd zal blijven.

Daarnaast vragen wij u nog steeds om max. vijf minuten voor uw afspraak de wachtruimte te betreden en mag u één volwassen begeleider meenemen. Deze maatregelen blijven gelden om aan de 1,5 meter afstand te kunnen blijven voldoen. Tevens zal de temperatuurcontrole bij binnenkomst in onze kliniek gehandhaafd blijven.